Långsele el & järnvägsteknik har fått uppdrag att vara behjälpliga vid uppröjning av spåren efter stormen Ivars framfart.

”- Tidspressen är hård men säkerheten måste alltid komma först”, säger arbetsledare Fredrik From.