I helgen har Långsele el och Järnvägsteknik tillsammans med våra samarbetspartners Loxia Group, WRI, Ermaco och JN Track jobbat i Jämtland.

Vi vill tacka för det fantastiska samarbetet. Vi vill också tacka vår beställare Markentreprenader för förtroendet, och vi hoppas på fler uppdrag tillsammans med er.

Arbetet som utförts i helgen är lansering av en rörbro i Såå. Där har vi lagt undan kontaktledning, och frilagt kabel samt haft säkerhetstjänster. JN track har byggt ca 40 meter nytt spår. I Åre har man lyft på plats en gångbro. Här har vi skött säkerheten och anpassat kontaktlednings anläggningen efter bron. Arbeten avslutades och spår lämnades tillbaka i god tid före tågen skulle gå.