Långsele el och järnvägsteknik har fått i uppdrag att sköta elinstallationerna vid byggandet av en ny växelvärmeanläggning.
”-Detta är ett relativt litet jobb men det visar att kunden är nöjd med oss och ger oss fler uppdrag. Detta arbeta ska vara klart till årsskiftet.”, säger arbetsledare Fredrik From