Lejt har nu personal på Mitt/Ådalsbanan där vi hjälper till med Leverans uppföljning och stöd för tekniska frågor. Uppdraget sträcker sej fram till 2020-06-30 med option på 6månader. Vi på Lejt är glada att fått förtroendet och ser detta som en utveckling av tillhandahållande av tjänster till aktörer inom järnvägsbranschen.