LEJT kommer from. 6 maj ha en besiktningsman anställd som kan utföra säkerhets- och underhållsbesiktningar på spåranläggningar.

Detta är ett led i vår strävan att vara en komplett leverantör till våra kunder.