Vi söker dig som är elektriker med DSB godkänning för arbete i Norge.
Fördel om du har godkänning för både HSP och LSP.

Vi söker även folk med järnvägs kompetens företrädesvis inom kontaktledning och signal.
Här kommer jobb mellan Norge och Sverige att vara aktuella. För att bli godkänd i Norge ska man jobbat minst 2 år inom sin tekniska gren.

Långsele el och järnvägsteknik söker även HSV/LFS För uppdrag i Norge.

Vi söker även personal för uppdrag Offshore där vill vi att du har DSB Godkänning samt säkerhetskursen för Nordsjön. Men en del uppdrag kan bli utanför Europa .

För samtliga tjänster gäller att man klarar föreskrivna medicinska undersökningar.